תקנון האתר


מבוא

 1. התקנון ותנאי השימוש כתובים בלשון זכר וזאת למען הנוחות בלבד ומיועדים לזכר ונקבה כאחד.
 2. אתר www.mayim4u.co.il) להלן "מים פור יו") הינו אתר אינטרנט המשמש כזירת מכירות אלקטרונית ובמה לרכישת מוצרים ושירותים על ידי כלל ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות ו/או מכירות פומביות ו/או מכירות קבוצתיות ו/או מבצעים שונים דרך מועדון הלקוחות.
 3. רשאים להשתתף במכרז בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים קבועה בישראל ואשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל. 
 4. תנאי מוקדם לתוקף זכייתו של משתתף במכרז הוא אישור ותשלום חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגביה.
 5. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין מים פור יו לכל דבר ועניין.
 6. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאימוקדם להתקשרות בין הצדדים. 
 7. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 8. קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם מים פור יו ו/או מי מטעמה, לרבות עובדי החברה וספקי החברה להשתתף במכרזים אם במישרין ואם בעקיפין.
 9. מדי פעם תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר המוצג.

 

מיסים
כל המחירים באתר כוללים מע"מ במידה וחל על אותם מוצרים תשלום מע"מ עפ"י כל דין.

 

קופונים

 1. לא ניתן לשלב מבצעי קופונים. בכל קניה ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד ללקוח.
 2. קופון שתאריך התפוגה שלו חלף, אינו תקף והלקוח אינו זכאי לזיכוי כספי עבורו.

 

אחריות על מוצרים:
פירוט האחריות על המוצרים באתר מופיע בכל דף מוצר. מוצר אשר לא מפורט בו אחריות משמע המוצר באחריות בסיסית לתקופה של שלושה חודשים. אחריות על מיני ברים/ברים/קולרים ומערכות טיהור מים כפופה לשימוש בפילטרים/סננים אשר נרכשו באמצעות מים פור יו ומאושרים על ידה. המוצרים הנ"ל לא יהיו באחריות במידה ונעשה בהם שימוש בפילטרים/סננים אשר לא אושרו על ידי מים פור יו ו/או נרכשו באמצעותה ו/או לא הוחלפו בהתאם לנדרש כפי שמופיע בדף המוצר.

אחריות לשנה למוצר כפופה להחלפת מסנן בתשלום ע"י טכנאי מטעם החברה בהתאם לדרוש כפי שמופיע בדף המכירה/תעודת האחריות. האחריות כוללת חלפים לצורך תיקון המוצר ואינה כוללת את עלות ביקור טכנאי. האחריות אינה כוללת שבר/נזק שנגרם למתקן כתוצאה משימוש לא הולם במתקן.

האחריות על המוצרים תקפה להבטחת פעילותם התקינה ולא כוללת שבר,חבלה או כל נזק אחר שנגרם למוצר ע"י הלקוח או מי מטעמו. האחריות אינה כוללת גם נזקים שנגרמו כתוצאה מבעיות ברשת המים ו/או החשמל ואחריות עקיפה מלבד אחריות למכשיר עצמו.

 

ביטול עסקה והחזרת מוצרים
להלן כללי ביטול עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") 
ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר בינהם.
בהזמנת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. 
ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני. Avi6110@gmail.com
במקרה של ביטול, תבוטל העסקה בתוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול,יבוטל החיוב בשל העסקה למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. בביטול עסקה עקב פגם, לא יחוייב דמי ביטול.
אם קיבלתם את המוצר, על הלקוח חלה החובה להחזרת המוצר למים פור יו על חשבונכם.

אופן הרכישה באתר

 1. במשך הליך ההרשמה ימלא כל משתתף את כתובת הדוא"ל שלו וידרש לרשום סיסמא, לאחר מכן יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'. 
 2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה" .
  לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע מים פור יו בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה והתשלום ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה.
 4. לאחר אישור העסקה, המכירה תירשם במחשבי מים פור יו
 5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
 6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי מים פור יו יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
 7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה 
  ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של מים פור יו לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי . במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי. 
  לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , יראו מים פור יו ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת .

 

אספקת המוצרים

 1. מים פור יו תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, או לסניף הדואר הקרוב תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת. 
 2. מים פור יו תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
 3. מים פור יו לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

           א. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. 

           ב. שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. 

           ג. כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

           ד. למרות האמור לעיל, מים פור יו תנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפתור את הבעיות שהתגלו.

           ה. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית מים פור יו ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

           ו. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א- ה לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

           ז. המוצרים יסופקו תוך 14 ימי עסקים אלא אם כן צויין אחרת.

logo בניית אתרים